Ukraina 30 PL

18 sierpnia 2021

Як польський досвід системної трансформації підтримує демократичні зміни в Україні

Конкурс малюнків у рамках роботи над стратегією Сновська Громада, серпень 2021 року

Реформа децентралізації – один з найважливіших елементів демократичних змін, що відбуваються в Україні останніми роками. Ключовим моментом у цьому процесі стало ухвалення українським урядом та парламентом нормативно-правових актів, які дають змогу завершити процес формування одиниць місцевої адміністрації (об’єднаних територіальних громад) та проведення виборів до нових структур місцевого самоврядування у жовтні 2020 року. Водночас уряд України все ще працює над всебічною правовою базою для функціонування окремих рівнів державного управління.

Демократичні зміни в Україні підтримують багато програм допомоги різних іноземних донорів. Одним з найважливіших проєктів такого типу є довгострокова та комплексна програма DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency), фінансована Американським агентством міжнародного розвитку (USAID). Це найбільший проект підтримки децентралізації, реалізований спільно з польською організацією. Це відповідь на найважливіші виклики, що стоять перед Україною у зв’язку з децентралізацією влади, а досвід польських реформ та досягнень польського самоврядування відіграють дуже важливу роль у цьому процесі.

Проєкт DOBRE реалізує в Україні з 2016 року міжнародний консорціум під керівництвом Global Communities. Одним з головних партнерів є Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського – найдосвідченіша польська організація у сфері підтримки місцевого самоврядування.
До 2020 року програма DOBRE охоплювала 75 об’єднаних громадах, розташованих у 7 областях України: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. 2020 року, завдяки великій зацікавленості органів місцевого самоврядування України, спонсор програми вирішив продовжити програму до 2022 року та розширити діяльність ще на 25 громад із трьох додаткових областей: Чернігівської, Чернівецької та Запорізької. Загальна кількість бенефіціарів DOBRЕ нараховує вже 100 органів місцевого самоврядування та місцевих громад!

Мета програми DOBRE полягає у підтримці та зміцненні управління на місцевому рівні, створенні кращих умов для розвитку новостворених територіальних одиниць України, збільшенні участі громадян у прийнятті рішень та забезпеченні прозорості та підзвітності дій державного управління. Проєктна діяльність здійснюється різними способами та надає новим українським територіальним одиницям всебічну методичну та фінансову підтримку.
Фонд реалізує компонент програми, який передбачає підтримку органів місцевого самоврядування України у підготовці стратегічних планів розвитку. Дуже важливий елемент цих заходів – використання методів партисипації та зміцнення довіри до нових структур місцевого самоврядування. Ефекти праці ФРМД включають, зокрема, проведення місцевого діагнозування, соціологічних досліджень, партисипативних процесів стратегічного планування, а також менторингів щодо впровадження стратегії. У попередні роки Фонд також організовував серію семінарів „Академія лідерства”, спрямованих на розвиток лідерських компетенцій представників органів місцевого самоврядування України. А ще відбувалися навчальні візити до польських гмін (аналог укр. громад). Українські гості часто наголошували на необхідності організації таких поїздок та налагодження партнерських відносин з польськими органами місцевого самоврядування. Вони пояснювали це тим, що досвід Польщі має для них не лише освітню цінність, але, перш за все, є неоціненним натхненням до діяльності у власних громадах.

Група представників українських громад під час ознайомчого візиту з питань надання публічних послуг у громадах Малопольського воєводства, вересень 2019 року

Важливо, що результати досліджень та оцінювання показують, що завдяки підтримці, наданій у рамках усієї програми DOBRE, багато аспектів функціонування органів місцевого самоврядування України, як самого апарату, так і громад у цілому, покращуються.
Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського багато років підтримує демократичні зміни у багатьох країнах світу, але, все ж таки, особливо міцні зв’язки налагоджено з українськими партнерами. Завдяки цій співпраці протягом 2007-2020 років Фонд реалізував понад 50 проєктів, що охоплюють різні аспекти побудови місцевої демократії. У співпраці з українськими партнерами Фонд керується принципами аполітичності, партнерства та поваги до незалежності. Такий підхід призвів до багатьох важливих заходів, які ми сподіваємось продовжувати і в наступні роки.

Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського
Команда DOBRE

Стратегічна зустріч Сновська Громада, березень 2021 року.

 

Skip to content