Wybrane teksty

Wybrane teksty

O swoich doświadczeniach współpracy z Ukrainą opowiadają Iza Chruślińska, Alicja Derkowska, Nedim Useinow, Przemysław Fenrych z inicjatywy Ukraina 30 PL