Ukraina 30 PL

Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy

Młodzież i seniorzy z Polski i Ukrainy, którzy uczestniczą w projekcie Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy spotkają się na wymianie międzynarodowej w dnach 25 – 25 sierpnia w Przemyślu. Zapraszamy 25 sierpnia  o godzinie 19:00 na ul. Sybiraków 31 do wspólnego zdjęcia  z barwami ukraińskimi i polskimi. Poprzez to krótkie spotkanie pokażmy, że mieszkańcy Polski i Ukrainy stawiają na dialog! Pokażmy, że jest nas dużo!

Wspólne zdjęcie zostanie opublikowane w mediach społecznościowych Fundacji.


„Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy”  jest projektem Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, który ma na celu przygotowanie uczestników do działalności wolontariackiej w przyszłości oraz integrację międzypokoleniową. Biorą w nim udział seniorzy oraz młodzież z Polski (Lublin) i zachodniej Ukrainy. Uczestnicy (łącznie 100 osób, po 50 osób w latach 2021 i 2022) zostaną przeszkoleni z zakresu edukacji obywatelskiej i animacji kulturalnej, następnie przeprowadzą inicjatywy społeczne kierowane do społeczności lokalnych w swoich krajach.

Skip to content